Mặc dù đã ra đời cách đây chưa lâu nhưng trong nhiều năm qua, nhà xuất bản văn học đã luôn đồng hành cùng những thăng trầm của Tổ quốc, mang đến những thông tin hữu ích, nguồn kiến thức bất tận cho nhân loại và phong trào văn nghệ của cả nước.

1. Chức năng – Nhiệm vụ

+ Xuất bản các tác phẩm văn học có giá trị cỏ đại đến hiện đại trong nước và ngoài nước, phục vụ cho đội ngũ cán bộ hoạt đồng trong lĩnh vực nghiên cứu, sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật cùng đông đảo các tầng lớp bạn đọc nhằm thỏa mãn nhu cầu tiếp nhận tri thức, nâng cao văn hóa và làm phong phú hơn đời sống tinh thần, góp phần hình thành phát triển nhân cách con người mới, xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Tuyên truyền đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật và nhà nước, phản ánh chân thực, sinh động công cuộc xây dựng đất nước và đời sống nhân dân thông qua các áng văn thơ có giá trị cao về nội dung, nghệ thuật, có tư tưởng lành mạnh và giàu tính nhân văn của nền văn học dân tộc.

+ Xuất bản các bộ sách: Tổng hợp, toàn tập, tuyển tập theo hệ thống chủ đề, tác giả hoặc thời kỳ văn học.

+ Tìm tòi, phát hiện và giới thiệu đến bạn đọc những tác phẩm thực sự có giá trị, những tác giả tài năng của văn học Việt Nam đương đại, nhằm bổ sung lực lượng cho đội ngũ sáng tác của nền văn học dân tộc.

+ Xuất bản các loại lịch, văn hóa phẩm phục vụ cho nhiều tầng lớp khách hàng

+ Quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới trong lĩnh vực xuất bản, nghiên cứu, trao đổi và giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật nhằm quảng bá, giới thiệu những tác phẩm văn học tiêu biểu, có giá trị về nội dung nghệ thuật của Việt Nam với độc giá khắp các quốc gia, đồng thời chọn lựa, giới thiệu đến bạn đọc trong nước những tinh hoa của văn chương thế giới.

2. Cơ cấu tổ chức

Tìm tòi và giới thiệu những tuyệt tác giá trị của văn học trong nước và trên thế giới luôn là mục tiêu hàng đầu của nhà xuất bản văn học. Tuy vậy, sự tìm kiếm đó luôn dựa trên một tiêu chí chọn lựa hết sức khắt khe để giới thiệu đến bạn đọc những tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật.

Giới sáng tác từ lâu vẫn coi nhà xuất bản văn họa là một thương hiệu uy tín để họ công bố tác phẩm và khẳng định tên tuổi. Đó cũng là nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi, phát triển, bồi dưỡng và khuyến khích những tài năng văn học mới cho đất nước. Với dòng văn học nước ngoài đương đại thì sự thẩm định dường như còn kỹ lưỡng hơn nhằm mang đến cho độc giả những tác phẩm đặc sắc của các trào lưu, khuynh hướng sáng tác phù hợp với đời sống xã hội, thuần phong mỹ tục qua những bài dịch ấn tượng. Bao gồm thể loại văn, thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, lý luận phê bình, nghiên cứu,… Nhiều tác phẩm sau khi xuất bản đã thu hút được đông đảo độc giả, trở thành một sự kiện lớn của văn học nghệ thuật trong cả nước.

3. Định hướng của nhà xuất bản văn học trong thời gian tới

Bám sát và thực hiện đúng chủ trương về văn hóa – văn nghệ của nhà nước. Tiếp tục phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức của xuất bản ấn phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và trình độ phát triển của đất nước.

4. Về xuất bản

Thông qua các tác phẩm văn học có giá trị về nội dung và nghệ thuật, tuyên truyền chủ trương, chinh sách và đường lối của Đảng, góp phần vào sự nghiệp dân trí, giáo dục tư tưởng, bối đắp tình cảm nhân văn và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về tri thức, giải trí, nâng cao đời sống tinh thần cho toàn thể nhân dân.

Nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên, không ngừng tìm tòi và giới thiệu đến quý độc giả các tác phẩm tinh hoa của văn học Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

Hoàn thành tổng kết các di sản văn học mà các thế hệ nhà văn trong thế kỷ trước đã sản sinh ra hiện còn tản mạn, chưa tập trung được trong di sản văn học dân tộc. Trước mắt, nhà xuất bản văn học sớm hoàn thành các bộ truyện theo chủ đề, để tài, công bố lại ở mức hoàn chỉnh cao nhất các tác phẩm đã được xuất bản về nội dung, nghệ thuật, xuất sắc của Việt Nam và thế giới được bạn đọc hâm mộ.

5. Về tổ chức – đào tạo

Xây dựng một đội ngũ lãnh đạo mới, trẻ, có tri thức đủ tài, đức để thích ứng với nhiệm vụ mới. Đào tạo và không ngừng nâng cao trình đô của đội ngũ biên tập viên năng động, có khả năng hoàn thành tốt các công việc biên soạn, biên dịch, phê bình văn học.

Nhà xuất bản văn học tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác về xuất bản, giao lưu văn hóa với các nước trên thế giới, nhanh chóng tiếp cận với những thành tựu khoa học công nghệ để kịp thời hòa nhập, ứng dụng các loại hình xuất bản tiên tiến, hiện đại trên thế giới